PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Krušné hory » Velichov

Velichov

První zmínka o Velichově sahá až do r. 1142. Roku 1528 je první zmínka o místní tvrzi, která byla na začátku třicetileté války i s vesnicí vypálená drancujícím císařským vojskem. Roku 1747 koupil velichovské panství Jan František Hessler, za něhož zde byl postaven zámek.
Tvrz stála na pravém břehu řeky Ohře na východním okraji obce. Jediným jejím pozůstatkem je kruhové tvrziště s valem a příkopem. Pozdně barokní zámek - jednopatrová stavba o dvou příčně situovaných křídlech obdélníkového půdorysu byl vybudovaný ve středu obce na pravém břehu Ohře. Hlavní průčelí bylo zdůrazněno dodnes zachovaným zaobleným rizalitem a zahradní průčelí bylo členěno dnes částečně zachovalými korintskými pilastry. Tehdy zde byla také zřízena zámecká zahrada. Četné pozdější přestavby sice zachovaly základní dispozici původní zámecké architektury, ale téměř setřely její historický ráz. Zámecký park se zachoval v původní podobě.
Dominantou obce je klášter pro jeptišky, nachází na pravém břehu řeky Ohře na kopci. Ke klášteru patřil i starý hřbitov, jehož pozůstatky jsou v lese za budovou, a rozsáhlá zahrada. V současné době je budova v soukromém vlastnictví a čeká na své využití. Mezi další historické památky obce patří chrám Nanebevzetí Panny Marie, který je v současnosti nepřístupný. Ke kostelu patří hřbitov, na kterém se nachází vzácný náhrobní epitaf z 16. století.
Velichov a Liščí vrchVelichov a Liščí vrch
Velichov a Liščí vrch
Fotografie uživatelů
Mattoniho muzeum
Lázně Kyselka
Radošovský celodřevěnný most
Radošovský celodřevěnný most
most u Radošova
Trinkhalle
Lázně Kyselka
Výhled od kaple sv. Anny
Alžbětina vyhlídka
pohled z Vojkovického Špičáku na Vojkovice
Skalky skřítků
Skalky skřítků u Dubiny